:: Star Foundation Karimnagar


Follow Old Youtube Channel

Follow New Youtube Channel

Time : 02:57:48am Day : Wednesday


Email Us

starfoundations.in@gmail.com

GooglePay - Paytm

9866935753

Bank Details

Account Num : 130701001005

Account Name : STAR TRAINING CENTER

IFSC Code : ICIC0001307

StarFoundation Funds infromation

Funds Informations

Funds Recived 140358

SNO NAME DATE AMOUNT District MOBILE NUMBER
35 OTHER SOURCE 2019-05-11 85475 ALL INDIANS 111111111
34 sheshu 2019-05-03 2000 karimnagar 8074274456
33 veer amarakonda 2019-05-02 1000 jagityal 9052527071
32 k.jagan 2019-05-02 2000 karimnagar 9676055833
31 md.shafi 2019-05-04 2000 karimnagar 9440279419
30 a.sudheer 2019-05-08 2500 hyderabad 9704925107
29 n.mahesh 2019-04-30 1000 jagityal 9676378107
28 d.rupesh patel 2019-04-30 1000 nirmal 9492784344
27 rakesh 2019-04-30 5000 karimnagar 7675872015
26 B.Shanker 2019-04-29 1000 Karimnagar 9848834876
25 D.Gopi 2019-04-29 2000 Siddipet 9000961559
24 Cell Society 2019-04-29 500 Hyderabad 9700123867
23 Nadeem 2019-04-29 500 Karimnagar 9885536368
22 Palla Anji 2019-04-28 500 Anantapur 9848781948
21 Nagendra Babu 2019-04-28 3000 Khammam 9640288377
20 Kathi Mahesh 2019-04-28 1000 Karimnagar 7061231563
19 Jeelam Basha 2019-04-27 500 Anantapur 9966305303
18 Raviram 2019-04-27 1126 Karimnagar 8500474729
17 Sk.ltumash 2019-04-27 2000 Vizinagaram 9966223997
16 Sk.Basheer 2019-04-27 500 Guntur 9966305303
15 Sk.Sadhik 2019-04-27 500 Anantapur 8008728779
14 Boini Venkatesh 2019-04-27 500 Karimnagar 9912790980
13 Harish 2019-04-27 1000 Karimnagar 7893034489
12 C.V.G Reddy 2019-04-27 500 Srikakulam 8374951293
11 Sameer Khan 2019-04-26 500 Ramagundam 9542466085
10 Madhusudhan Reddy 2019-04-26 1000 Karimnagar 8466999584
9 Shaik Waheed 2019-04-26 500 Karimnagar 8121913266
8 Khadeer 2019-04-26 2000 Anantapur 9010786166
7 Gopal Krishna 2019-04-26 2000 Khammam 9493693390
6 Gaikwad Nikhil 2019-04-26 1000 Mumbai 7738163163
5 Chiluka Karunakar 2019-04-25 500 Karimnagar 9676747258
4 Md. Amzad 2019-04-25 480 Karimnagar 7306694212
3 B.Ravi Kumar 2019-04-25 2500 Karimnagar 8978888811
2 Modh Imran 2019-04-25 5000 Rangareddy 9700937793
1 Rida mehvish 2019-04-18 7777 Karimnagar 7981167695